به سلامتی
به سلامتی اونی که دلم تنگ میشه واسش

ولی وقتی روبه رومه دلش ازسنگ میشه بازم

به سلامتی اون که هرکسی رودیدخنده کردش

تامن جایی میبینه زودی اخماش برمیگرده

به سلامتی اون که واسه رفتنش گریه کردم

دورهم نشست وگفت و واسه اشکام خنده کردن

به سلامتیش که هرشب چشمام ابریه میباره

امااون کنارشه وسررویه شونهاش میزاره

صدات هردم توگوش من میپیچه

آخه یک روزتسکین دلم بود

همه روِءیای من آخه توبودی

میدونسی دلم گیردست توبود

عکس هاي عاشقانه و لحظه هاي تنهايي

عکس هاي عاشقانه و لحظه هاي تنهايي

عکس هاي عاشقانه و لحظه هاي تنهايي

جدایی...

اگه دستم به جدایی برسه/اونوازخاطره هاخط میزنم

ازدل تنگ تموم آدما/ازشب روزخدا خط میزنم

اگه دستم برسه به آسمون/لاستاره ها قیامت میکنم

نمیزارم کسی عاشق نباشه/ماهوبین همه قسمت میکنم

وقتی گاهی منو دل تنهامیشیم/حرفای نگفتنی رومیشه دید

میشه توسکوت بین مادوتا/خیلی ازندیدنی هارو شنید

غضه ی جدایی ماآدما/غصه ی دوری ماست ازخودمون

دوری من وتو ازلحظه ی غشق/غصه ی سادگی گمشدمون

بعدمدت ها...
حال چشمام خیلی بهترشدوقتی چشمای تورودیدم

بعدمدتهاکنارت من حس آرامش روفهمیدم

بعدمدت هایکی اومدکه مث هیشکی نبودواسم

تازه دیدمت ولی انگارخیلی وقته تورومیشناسم


احساس من مانندبارون نیست که گاهی

میادوگاهی بی بهونه قطع میشه

حسم به تومث هوامیمونه انگار

چه ساکته اماوجودداره همیشه

واسه اینکه به تووابستم به خودم همیشه حق میدم

چقدحیف میشداگه توروتوی زندگیم نمیدیدم

ازچی میترسی همه چیزم من علاقم به توکه کم نیست

اگه بیشترنباشه ازعشق کمترازدیوونگی هم نیستاحساس من مانندبارون نیست که گاهی

میادوگاهی بی بهونه قطع میشه

حسم به تومث هوامیمونه انگار

چه ساکته اماوجودداره همیشه

بچگی وباادبی
امروز دخترعموموکه کلاس سوم دبستانه بردمش کلاس زبان 10دیقه دیررسیدیم بعدرف دم درکلاس واساد تا حرفای دبیرش تموم بشه و بعد گف خانم اجازه هس بیام داخل؟

یه دیقه رفتم تو دوران دبیرستانم 2سال پیش دیرمیرفتیم سرکلاس دروبازمیکردیم سرمونومینداختیم پایین عین...میرفتیم داخل تازه طلب کارم بودیم ازدبیر

میبینی بچه اگه بودیم میگفتن بچس نمیفهمه حالابایدبهمون چی بگه؟

عادت

یکم کمتراگه بودی/بهت عادت نمیکردم

کجارفتی که من اینجا/دارم پی تومیگردم

هنوز روزای بارونی منو به گریه میندازه

تو هرجایی که هستی باش دراین خونه روت بازه

توهرجایی دلم اونجاست بهت بدجوری وابستس

یه جوری منتظرمیشم که توباورکنی هستم 

داره این حس دلشوره همه دنیامومیگیره

میترسم روزی برگردی که واسم عاشقی دیره

به احساست وفادارم به حسی که نیازم بود

تواین دنیا فقط عشقت تنها امتیازم بود

عیدفطربرتمامی مسلمانان جهان مبارک

ای خدا...
صدای این ناله هام

ای خدا...

چرا به گوش تونمیرسه؟

دیگه بسه...

اماتورفتی که من گلم

بمونم توی دردوغصه

اینم واسه

همه ی اون کارامه

اینو...

که توبشی ازمن جدا

حالاکه تنهاشدم میدونم

دیگه پیشم نمیمونی

خیلی بیمرامی تو

غم منونمیخونی

ازخدامیخوام برگردی توکه پیش من بمونی

منو جواب کرده خدا...

کفنمو بیارید خونی نداره این تن

خورده تیغ غم به رگ هام

نفسی نمونده با من...

داغون داغونم دلم

منوجواب کرده خدا

اشکاتو پاک کن جا که نیست

مسافرم به ناکجا..
گریه نشست وگریه کرد

تواین شب غم انگیز...

شبی که دستای این دل

میرسه به دست پاییز...

داره پرسه میزنه بعدخدا

جلو چشام...

خامکوش کن این ترانه رو 

که غم نشسته توصدام...
خداکریمه ای دلم

واسه همه به غیرتو...

نفرین نکن خراب شده 

این سرنوشت روسرتو...

این نفسای آخرو

به آب وآتیش میزنم...

تاکه ببنده رختشو

این روح مرده ازتنم..

دوستت دارم یه عالمه

یه دم اگه نبینمت.یه دنیا دلتنگت میشم

نگاه دریایی توماهیه روی آتیشم...

واست دلم!واست تنم!اصلا تمام زندگیم

ازتودوباره من شدم باتوتموم شدخستگیم

نم نم بارون چشات دوباره عشق پاکمه

هم نفس قسمت من دوستت دارم یه عالمه

قشنگ ترین خاطره هام باتووازتوگفتنه

آرامش وجودمن صدای توشنفتنه...

توبامنی!هرجابرم!عشق توبندجونمه

عشقت نمیره ازسرم!توپوست واستخونمه

هیچی وجود نداره
ازش نفرت دارم خدا اینو بش بگو

میگن گربه صفتا ندارن چشم ورو

میرم پشت سرم دردلوتخته میکنم

میرم ولی بدون توواسم سخته میدونم...

امانه بهت نیازی نیست گمشوعزیزم

قسم خوردم اشک واسه هیشکی نریزم

گفتی ازاین به بعدباهات تاآخردنیامیمونم

دیگه حرفشونزن دنیا دوروزه میدونم

کوچه های غمومیگن بهش سرنمیزنی

رفتی باازمابهترش داری پرسه میزنی؟

 

جاده ی یک طرفه
میدونی حالم این روزابدترازهمس

آخه هرکی رسید دل ساده ی من روشکست...

قول بده که تو ازپیشم نری

واسه من دیگه عاشقی جاده ی یک طرفس...

بارون
بارون داره حروم میشه بیابامن قدم بزن

دلم داره پرمیزنه واسه تو وقدم زدن

وقتی هوا بارونیه دلم برات تنگ میشه باز

نمیدونی تواین هوا چشات چه خوشرنگ میشه باز

 

 

بارون هواتو داره

رنگ چشاتوداره

قدم زدن توبارون

باتو چه حالی داره

دلم هواتوداره

بهم میرسیم
زمانی کوه بودم...

حالادیگه آدم شدم...

بهم میرسیم...

بی وجدان
سلام مرا به وجدانت برسان.....

اگربیداربود

بپرس شب هارا چگونه آسوده خوابید؟؟؟؟

هرشب دل من کارش اینه/جلوعکسات میشینه

میدونم راهی نیست غیرازتنهایی...

دنیام شده تاریک وتیره/داره قلبم میمیره

آخه بازامشب حس کردم اینجایی...

گریه ی هرشب من شده عادت تنهایی

عشق تو تودل من شده باعث رسوایی

وای ازتنهایی....

قلب دیوونه ی من هنوزم دوست داره

همدم گریه ی من شب واین درودیواره

وای ازتنهایی....

 

 

 

شاید دیگه ازیادت رفتم/دارم ازپامیفتم

ولی بازقلب من آروم نمیشه...

تنها غم تو بازدوباره/تودلم پامیزاره

توکه رفتی ولی اون میمونه همیشه...

هرکی میبینه منو میگه ازدنیاسیره

تقصیرچشم توبوددل من بی تقصیره

وای ازتنهایی....

خسته ی خسته منم دیگه طاقت ندارم

کاش بدونی عزیزم هنوزم دوست دارم

تو واسه من دنیایی...

.